Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich podmínek ochrany soukromí.

Se zpracováním osobních údajů můžete vyjádřit námitku zasláním na e-mail správce: kolar@bepo.cz

úvod kontakt přidat do oblíbených facebook
 

Školení BOZP a PO formou e-learningu

Web skoleni-bozp.net slouží ke školení zaměstnanců z předpisů BOZP a PO formou e-learningu.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ukládá všem zaměstnavatelům, aby pro své zaměstnance zajistili školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Naše e-learningové kurzy obsahují jednak teoretický výklad dané problematiky, tak i test k ověření znalostí. Po jeho úspěšném vykonání zaměstnanec získává certifikát (osvědčení) potvrzený garantem kurzu.

Objednatel kurzů BOZP a PO (např. personalista, jednatel společnosti apod.) navíc získá po absolvování daného kurzu BOZP anebo PO všemi zaměstnanci přehlednou prezenční listinu s výsledkem ověření znalostí. 

Školení BOZP a PO formou e-learningu je možné si předem vyzkoušet na webových stránkách http://demo.skoleni-bozp.net (demoverze systému).

Připravili jsme nový, moderní a atraktivní způsob on-line výuky pomocí intuitivní aplikace Office Sway.

Ukázka prezentace školení BOZP s využitím aplikace Office Sway:

 

Standardní cena je závislá na počtu objednaných kurzů (počtu osob, počtu licencí):

Počet objednaných kurzů (počet osob) 1-3 4-10 11-50 51-100 101-500 501 a více
Cena za 1 osobu
v CZK*
E-kurz BOZP 165 130 90 70 50 35
E-kurz PO 165 130 90 70 50 35
* Nejsme plátci DPH

Slevová akce, cenové nabídky:

Cena za jeden e-kurz BOZP anebo PO již od 15,- Kč za osobu; tzn. konkrétní cena se odvíjí od počtu školených osob (počtu licencí). Proto nás neváhejte kontaktovat a vyžádejte si vypracování bezkonkurenční cenové nabídky na e-learningové školení BOZP popř. PO.

Aktuální slevové akce a nabídky na e-learningová školení BOZP a PO najdete na našich webových stránkách bozp-bezpecnost.cz popř. v e-shopu BOZP.

Nevíte, co znamená e-learning?

E-learning (vyslovováno ílerning) je moderní způsob výuky za pomoci elektronických prostředků. Lze jej chápat jako elektronické učení a výuku, tedy vzdělávací proces využívající informačních a komunikačních technologií.

DemoVerze systému

Školení BOZP a PO formou e-learningu je možné si předem vyzkoušet na webových stránkách http://demo.skoleni-bozp.net.

Z pohledu objednatele e-kurzů se můžete zaregistrovat, následně se přihlásit do aplikace, vyzkoušet si objednat nové e-learningové školení. Případně můžete využít přednastavený uživatelský účet.

Přihlašovací údaje objednatele e-kurzů:

uživatelské jméno: DEMO_2021        heslo: demoverze

Z pohledu školené osoby (studenta) se můžete rovněž přihlásit do systému, odzkoušet si ukázku testů a rovněž shlédnout názornou ukázku výukových materiálů. Přihlašovací údaje školených osob zjistíte v administraci objednatele e-kurzů.

Ochrana osobních údajů (dle GDPR)

1. Pro anonymní měření návštěvnosti používáme cookies podle našich podmínek ochrany soukromí.

2. Pro účely registrace souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

3. Nákupem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení objednávky a oprávněných zájmů.

4. Se zpracováním osobních údajů můžete vyjádřit námitku zasláním na e-mail správce: kolar@bepo.cz.

Výhody našich e-learningových kurzů:

  • bezkonkurenční cena;
  • určeno pro všechny firmy a společnosti po celé ČR, včetně živnostníků;
  • časová a finanční úspora (odpadá cestování, dopravné, svolávání zaměstnanců apod.);
  • vysoký standard kvality výukového materiálu a poskytování stejné úrovně všem studujícím;
  • umožňuje výuku v době, kdy to vyhovuje studujícímu bez závislosti na ostatních a na místě výuky;
  • poskytuje rychlejší a efektivnější výuku (využívá interaktivní způsob výuky);
  • větší názornost, tzn. využívání obrázků, animací apod.;
  • průběžná aktualizace informací, což znamená rychlý přístup k novým znalostem;
  • největší výhodou je zvýšení efektivnosti učení a výuky, neboť se díky němu zvětší množství a kvalita osvojených vědomostí.
Pro více informací o našich on-line kurzech nás prosím kdykoliv kontaktujte, rádi Vám poskytneme další informace. Garantem kurzů je BEPO Ostrava, které má k dispozici jednak osoby odborně způsobilé pro provádění úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a rovněž osobu odborně způsobilou v požární ochraně.
+420 604 894 334

administrace                       Vytvořil Pixelfield, s.r.o. - tvorba webových stránek, webové aplikace, vývoj mobilních aplikací