úvod kontakt přidat do oblíbených facebook
 

Školení BOZP a PO formou e-learningu

Web skoleni-bozp.net slouží ke školení zaměstnanců z předpisů BOZP a PO formou e-learningu.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ukládá všem zaměstnavatelům, aby pro své zaměstnance zajistili školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Naše e-learningové kurzy obsahují jednak teoretický výklad dané problematiky, tak i test k ověření znalostí. Po jeho úspěšném vykonání zaměstnanec získává certifikát (osvědčení) potvrzený garantem kurzu.

Objednatel kurzů BOZP a PO (např. personalista, jednatel společnosti apod.) navíc získá po absolvování daného kurzu BOZP anebo PO všemi zaměstnanci přehlednou prezenční listinu s výsledkem ověření znalostí. 

Školení BOZP a PO formou e-learningu je možné si předem vyzkoušet na webových stránkách http://demo.skoleni-bozp.net (demoverze systému).

Připravili jsme nový, moderní a atraktivní způsob on-line výuky pomocí intuitivní aplikace Office Sway.

Ukázka prezentace školení BOZP s využitím aplikace Office Sway:

 

Standardní cena je závislá na počtu objednaných kurzů (počtu osob, počtu licencí):

Počet objednaných kurzů (počet osob) 1-3 4-10 11-50 51-100 101-500 501 a více
Cena za 1 osobu
v CZK*
E-kurz BOZP 165 130 90 70 50 35
E-kurz PO 165 130 90 70 50 35
* Nejsme plátci DPH

Slevová akce, cenové nabídky:

Cena za jeden e-kurz BOZP anebo PO již od 15,- Kč za osobu; tzn. konkrétní cena se odvíjí od počtu školených osob (počtu licencí). Proto nás neváhejte kontaktovat a vyžádejte si vypracování bezkonkurenční cenové nabídky na e-learningové školení BOZP popř. PO.

Aktuální slevové akce a nabídky na e-learningová školení BOZP a PO najdete na našich webových stránkách bozp-consult.cz popř. v e-shopu BOZP.

Nevíte, co znamená e-learning?

E-learning (vyslovováno ílerning) je moderní způsob výuky za pomoci elektronických prostředků. Lze jej chápat jako elektronické učení a výuku, tedy vzdělávací proces využívající informačních a komunikačních technologií.

DemoVerze systému

Školení BOZP a PO formou e-learningu je možné si předem vyzkoušet na webových stránkách http://demo.skoleni-bozp.net.

Z pohledu objednatele e-kurzů se můžete zaregistrovat, následně se přihlásit do aplikace, vyzkoušet si objednat nové e-learningové školení. Případně můžete využít přednastavený uživatelský účet.

Přihlašovací údaje objednatele e-kurzů:

uživatelské jméno: DEMO_2021        heslo: demoverze

Z pohledu školené osoby (studenta) se můžete rovněž přihlásit do systému, odzkoušet si ukázku testů a rovněž shlédnout názornou ukázku výukových materiálů. Přihlašovací údaje školených osob zjistíte v administraci objednatele e-kurzů.

 

Výhody našich e-learningových kurzů:

  • bezkonkurenční cena;
  • určeno pro všechny firmy a společnosti po celé ČR, včetně živnostníků;
  • časová a finanční úspora (odpadá cestování, dopravné, svolávání zaměstnanců apod.);
  • vysoký standard kvality výukového materiálu a poskytování stejné úrovně všem studujícím;
  • umožňuje výuku v době, kdy to vyhovuje studujícímu bez závislosti na ostatních a na místě výuky;
  • poskytuje rychlejší a efektivnější výuku (využívá interaktivní způsob výuky);
  • větší názornost, tzn. využívání obrázků, animací apod.;
  • průběžná aktualizace informací, což znamená rychlý přístup k novým znalostem;
  • největší výhodou je zvýšení efektivnosti učení a výuky, neboť se díky němu zvětší množství a kvalita osvojených vědomostí.
Pro více informací o našich on-line kurzech nás prosím kdykoliv kontaktujte, rádi Vám poskytneme další informace. Garantem kurzů je BEPO Ostrava, které má k dispozici jednak osoby odborně způsobilé pro provádění úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a rovněž osobu odborně způsobilou v požární ochraně.
+420 604 894 334

administrace                       Vytvořil Pixelfield, s.r.o. - tvorba webových stránek, webové aplikace, vývoj mobilních aplikací