úvod kontakt přidat do oblíbených facebook
 

Aktuality a informace

1.1.2023 Aktualizace osnovy školení BOZP v návaznosti na změny v legislativě BOZP, úprava výukových materiálů a testových otázek na základě změn v legislativě BOZP.

1.7.2022 Aktualizace osnovy školení BOZP a tematického plánu (osnovy) školení PO.

1.11.2021 Aktualizace osnovy školení BOZP a tematického plánu (osnovy) školení PO.

1.1.2018 Aktualizace osnovy školení BOZP a tematického plánu (osnovy) školení PO, doplnění výukových materiálů a testových otázek na základě změn v legislativě BOZP a PO

1.12.2015  Aktualizace osnovy školení BOZP a tematického plánu (osnovy) školení PO

11.4.2014 Upozorňujeme naše klienty, že se jedná pouze o základní školení z předpisů BOZP/PO (základní e-kurz BOZP/PO); tzn. e-kurzy nezahrnují odborná (profesní) školení (např. školení BOZP pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, školení BOZP pro kovoobráběcí stroje, stavebnictví, odborná příprava preventivních požárních hlídek atd.).

Rovněž základní e-kurzy nezahrnují seznámení se specifickými bezpečnostními předpisy (např. NV č. 589/2006 Sb., ČSN EN 12195-2 týkajcí se dopravy) a s konkrétními místními podmínkami a dokumenty (např. s dokumenty "Posouzení rizik", návody od výrobců, konkrétními požárními poplachovými směrnicemi apod.).

14.8.2013 Upozornění: Údaje k uhrazení objednávek prosím čerpejte z administračního rozhraní objednatele e-kurzů BOZP popř. PO v ostré verzi školícího webu www.skoleni-bozp.net a ne z demoverze systému demo.skoleni-bozp.net.

4.6.2013 U všech proškolených osob byla provedena úprava osvědčení o úspěšném absolvování e-learningového školení  z oblasti požární ochrany a rovněž byla provedena úprava zobrazování výsledků testů z požární ochrany (tzn. nyní se zobrazuje a lze si stáhnout správný test, která daná osoba úspěšně zvládla)

4.3.2013 Provedena aktualizace osnovy školení BOZP

29.1.2013 Upozornění: z pohledu dokladování si prosím vše vytiskněte a nechte podepsat zaměstnanci. Osnovy školení  musí schválit (podepsat) zaměstnavatel. 

22.6.2012 Snížení standardních cen za e-learningové školení BOZP a PO

21.6.2012 Akutalizace výukových materiálů a testů na základě změn v legislativě

18.6.2012 Na základě Vámi zaslaných podnětů si můžete zdarma vyzkoušet demoverzi systému školícího webu na webové stránce http://demo.skoleni-bozp.net.

13.1.2012 Byl spuštěn web skoleni-bozp.net!

.

Výhody našich e-learningových kurzů:

  • bezkonkurenční cena;
  • určeno pro všechny firmy a společnosti po celé ČR, včetně živnostníků;
  • časová a finanční úspora (odpadá cestování, dopravné, svolávání zaměstnanců apod.);
  • vysoký standard kvality výukového materiálu a poskytování stejné úrovně všem studujícím;
  • umožňuje výuku v době, kdy to vyhovuje studujícímu bez závislosti na ostatních a na místě výuky;
  • poskytuje rychlejší a efektivnější výuku (využívá interaktivní způsob výuky);
  • větší názornost, tzn. využívání obrázků, animací apod.;
  • průběžná aktualizace informací, což znamená rychlý přístup k novým znalostem;
  • největší výhodou je zvýšení efektivnosti učení a výuky, neboť se díky němu zvětší množství a kvalita osvojených vědomostí.
Pro více informací o našich on-line kurzech nás prosím kdykoliv kontaktujte, rádi Vám poskytneme další informace. Garantem kurzů je BEPO Ostrava, které má k dispozici jednak osoby odborně způsobilé pro provádění úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a rovněž osobu odborně způsobilou v požární ochraně.
+420 604 894 334

administrace                       Vytvořil Pixelfield, s.r.o. - tvorba webových stránek, webové aplikace, vývoj mobilních aplikací