úvod kontakt přidat do oblíbených facebook
 

On-line školení BOZP pro zaměstnance (vstupní i opakovací)

Tematický obsah školení z předpisů BOZP:

 • Dělení školení BOZP
 • Základní požadavky právních předpisů BOZP
 • Práva a povinnosti zaměstnanců
 • Pracovní podmínky zaměstnankyň
 • Lékařské prohlídky, pracovnělékařské služby
 • Prevence rizik, ochranné pomůcky
 • Bezpečnostní značení
 • Manipulace s materiálem, skladování
 • Stroje a technická zařízení
 • Silniční doprava
 • Přenosné žebříky
 • Elektrická zařízení
 • Hygiena práce
 • Kontrolní orgány, inspekce práce
 • Pracovní úrazy
 • Náhrada škody, odškodňování pracovních úrazů
 • První pomoc, plán první pomoci
 • Test k ověření znalostí

Četnost (lhůta) školení BOZP:

Lhůta školení a tedy i platnost získaného certifikátu je 2 roky.

Poznámka: Test může zaměstnanec opakovat vícekrát, dokud není úspěšný. Kdykoli v průběhu platnosti certifikátu si může v kurzu opakovat studijní materiály a doplňovat své znalosti.

Postup k získání osvědčení (certifikátu) o absolvování daného kurzu:

 1. Vstup do aplikace (viz. také vpravo nahoře)
 2. Registrace a přihlášení do systému (administračního rozhraní)
 3. Objednávka daného kurzu(ů) BOZP
 4. Objednatel kurzů BOZP obdrží zálohovou fakturu k úhradě
 5. Po připsání platby na náš účet bude povolen přístup do objednaných kurzů
 6. Zaměstnanec se školí dle svých časových možností
 7. Následně se pokusí o splnění testu
 8. Získá (vytiskne si) 1 certifikát ve formátu *.pdf
 9. Po proškolení a ověření znalostí všech osob dané společnosti si objednatel kurzů může v administračním rozhraní stáhnout kompletní prezenční listinu s výsledkem ověření znalostí, včetně osnovy školení s výčtem všech proškolených předpisů BOZP
Upozorňujeme, že po absolvování tohoto základního školení z právních a ostatních předpisů BOZP je nutné následně provést školení na pracovním místě; tzn. příslušný vedoucí zaměstnanec musí provést seznámení s místními konkrétními podmínkami daného pracoviště a zejména provést seznámení se zpracovanými vnitřními bezpečnostními předpisy (např. s riziky možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, s kategorizací prací apod.).

Ukázka z prostředí e-learningového kurzu:

obr1obr2obr3

Cena za školení BOZP a PO on-line:

Standardní cena je závislá na počtu objednaných kurzů (počtu osob, počtu licencí):

Počet objednaných kurzů (počet osob) 1-3 4-10 11-50 51-100 101-500 501 a více
Cena za 1 osobu
v CZK*
E-kurz BOZP 165 130 90 70 50 35
E-kurz PO 165 130 90 70 50 35
* Nejsme plátci DPH

Slevová akce, cenové nabídky:

Cena za jeden e-kurz BOZP anebo PO již od 15,- Kč za osobu; tzn. konkrétní cena se odvíjí od počtu školených osob (počtu licencí). Proto nás neváhejte kontaktovat a vyžádejte si vypracování bezkonkurenční cenové nabídky na e-learningové školení BOZP popř. PO.

Aktuální slevové akce a nabídky na e-learningová školení BOZP a PO najdete na našich webových stránkách bozp-consult.cz popř. v e-shopu BOZP.

Přehled nabízených on-line kurzů BOZP a PO:

 

Víte, proč se provádí školení z předpisů BOZP:

 • jedna ze základních povinností vyplývající ze "Zákoníku práce"
 • jako výchovné a jedno z preventivních opatření před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

 

Výhody našich e-learningových kurzů:

 • bezkonkurenční cena;
 • určeno pro všechny firmy a společnosti po celé ČR, včetně živnostníků;
 • časová a finanční úspora (odpadá cestování, dopravné, svolávání zaměstnanců apod.);
 • vysoký standard kvality výukového materiálu a poskytování stejné úrovně všem studujícím;
 • umožňuje výuku v době, kdy to vyhovuje studujícímu bez závislosti na ostatních a na místě výuky;
 • poskytuje rychlejší a efektivnější výuku (využívá interaktivní způsob výuky);
 • větší názornost, tzn. využívání obrázků, animací apod.;
 • průběžná aktualizace informací, což znamená rychlý přístup k novým znalostem;
 • největší výhodou je zvýšení efektivnosti učení a výuky, neboť se díky němu zvětší množství a kvalita osvojených vědomostí.
Pro více informací o našich on-line kurzech nás prosím kdykoliv kontaktujte, rádi Vám poskytneme další informace. Garantem kurzů je BEPO Ostrava, které má k dispozici jednak osoby odborně způsobilé pro provádění úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a rovněž osobu odborně způsobilou v požární ochraně.
+420 604 894 334

administrace                       Vytvořil Pixelfield, s.r.o. - tvorba webových stránek, webové aplikace, vývoj mobilních aplikací